EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

CloudMediaContext.Assets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of assets in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

abstract Assets : AssetBaseCollection 
override Assets : AssetBaseCollection

Fællesskabsindhold

Vis: