Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

DirectoriesBufferConfiguration Class

Updated: April 23, 2013

Represents the configuration for file-based data buffers, including IIS logs, IIS failed request logs, crash dumps, and custom logs.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public class DirectoriesBufferConfiguration : DiagnosticDataBufferConfiguration

The DirectoriesBufferConfiguration class is used to store each DirectoryConfiguration object for file-based logs. The DataSources property is a collection of DirectoriesBufferConfiguration objects and is used to get and set each configuration for a file-based logging directory.


System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticDataBufferConfiguration
    Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DirectoriesBufferConfiguration

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft