Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.OnEndGetWebToken Method

Executes upon calling the EndGetWebToken method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract string OnEndGetWebToken(
	IAsyncResult result,
	out DateTime cacheUntil
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get a web token.
cacheUntil
Type: System.DateTime
When this method returns, contains the expiration date and time of the token information in the cache.

Return Value

Type: System.String
The String that represents the web token.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft