Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
GetTokenAsync Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.GetTokenAsync Method (String, String, Boolean, TimeSpan)

 

Asynchronously retrieves the token for the provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SecurityToken> GetTokenAsync(
	string appliesTo,
	string action,
	bool bypassCache,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String

The URI which the access token applies to.

action
Type: System.String

The request action.

bypassCache
Type: System.Boolean

true to ignore existing token information in the cache; false to use the token information in the cache.

timeout
Type: System.TimeSpan

The time span that specifies the timeout value for the message that gets the security token.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SecurityToken>

The result of the asynchronous operation.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft