Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
CacheTokens Property
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.CacheTokens Property

 

Gets or sets a value that indicates whether new security tokens are being cached.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool CacheTokens { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if new security tokens are being cached; otherwise, false.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft