CacheTokens Property
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TokenProvider.CacheTokens Property

 

Gets or sets a value that indicates whether new security tokens are being cached.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool CacheTokens { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if new security tokens are being cached; otherwise, false.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft