Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NotificationOutcomeState Enumeration

Specifies an enumeration of notification outcome state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Notifications
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum NotificationOutcomeState

Member nameDescription
Abandoned
Completed
DetailedStateAvailableThe detailed state for the outcome is available.
EnqueuedThe notification outcome is enqueued.
Processing
Unknown

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft