Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.UpdateTopic Method

Enables you to update the topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription UpdateTopic(
	TopicDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
A TopicDescription object describing the topic to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the updated topic.

You can update the topic based on the value of the EntityStatus enumeration.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft