EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.UpdateSubscription Method (SubscriptionDescription)

 

Enables you to update the subscription.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SubscriptionDescription UpdateSubscription(
	SubscriptionDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription

A SubscriptionDescription object describing the subscription to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription

The SubscriptionDescription of the updated subscription.

Return to top
Vis: