Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.UpdateQueue Method

Enables you to update the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription UpdateQueue(
	QueueDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription object describing the queue to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
The QueueDescription of the updated queue.

You can update the queue based on the value of the EntityStatus enumeration.

QueueDescription qd = namespaceManager.GetQueue("myQ");
qd.Status = EntityStatus.Disabled;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);
qd.Status = EntityStatus.Active;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft