Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.RelayExistsAsync Method

Asynchronously determines whether a relay exists in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<bool> RelayExistsAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the relay relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<Boolean>
The asynchronous operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft