EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.EndGetRules Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to retrieve all rules from the service namespace.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<RuleDescription> EndGetRules(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the get rules operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RuleDescription>

An IEnumerable<T> object that represents the collection of all rules in the service namespace. Returns an empty collection if no rule exists in this service namespace.

Return to top
Vis: