Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
EndGetQueue Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.EndGetQueue Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to get a queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndGetQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the get queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription

A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft