EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NamespaceManager.EndGetQueue Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to get a queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndGetQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the get queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription

A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Return to top
Vis: