EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TopicClient.MessagingFactory Property

 

Gets or sets the messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingFactory MessagingFactory { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Return to top
Vis: