Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

TopicClient.Create Method

Creates a new instance of TopicClient.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TopicClient Create(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft