EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionDescription.TopicPath Property

 

Gets the path of the topic that this subscription description belongs to.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string TopicPath { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The path of the topic that this subscription description belongs to.

Return to top
Vis: