Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionDescription.TopicPath Property

Gets the path of the topic that this subscription description belongs to.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string TopicPath { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The path of the topic that this subscription description belongs to.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft