OnEndRemoveRules Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.OnEndRemoveRules Method (IAsyncResult)

 

Ends the asynchronous call to OnBeginRemoveRule.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndRemoveRules(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result of the asynchronization.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft