EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.FormatDeadLetterPath Method (String, String)

 

Builds a format name deadletter path using the specified topic path and subscription name.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static string FormatDeadLetterPath(
	string topicPath,
	string subscriptionName
)

Parameters

topicPath
Type: System.String

The full pathname of the topic.

subscriptionName
Type: System.String

The name of the subscription.

Return Value

Type: System.String

The String resulted from building the format name deadletter path using the specified topic path and subscription name.

Return to top
Vis: