Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
EndPeekBatch Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SubscriptionClient.EndPeekBatch Method (IAsyncResult)

 

Finishes an asynchronous peek operation on a batch of messages.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek batch operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The collection of first messages in the batch.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft