RequiresPreprocessing Property
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

SqlFilter.RequiresPreprocessing Property

 

Gets a value indicating whether the SQL filter expression requires preprocessing.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override bool RequiresPreprocessing { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the SQL filter expression requires preprocessing; otherwise, false. Currently always returns true.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft