EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

ReceiveMode Enumeration

 

Enumerates the values for the receive mode. The default is PeekLock.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum class ReceiveMode

Member nameDescription
PeekLock

Specifies the PeekLock receive mode. This is the default value for ReceiveMode.

ReceiveAndDelete

Specifies the ReceiveAndDelete receive mode.

Return to top
Vis: