Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
UpdatedAt Property
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.UpdatedAt Property

 

Gets the exact time the message has been updated.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime UpdatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime

The time the message has been updated.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft