Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.Status Property

Gets or sets the current status of the queue (enabled or disabled). When an entity is disabled, that entity cannot send or receive messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityStatus Status { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityStatus
The current status of the queue.

For possible values, see EntityStatus.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft