EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.EnableDeadLetteringOnMessageExpiration Property

 

Gets or sets a value that indicates whether this queue has dead letter support when a message expires.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableDeadLetteringOnMessageExpiration { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the queue has a dead letter support when a message expires; otherwise, false.

Return to top
Vis: