Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.CreatedAt Property

Gets the exact time the message was created.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime CreatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message was created.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft