Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.AvailabilityStatus Property

Gets the entity availability status for the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityAvailabilityStatus AvailabilityStatus { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityAvailabilityStatus
The entity availability status for the queue.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft