Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueDescription.AccessedAt Property

Gets the last time a message was sent, or the last time there was a receive request to this queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime AccessedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The last time a message was sent, or the last time there was a receive request to this queue.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft