OnEndCreateReceiver Method
TOC
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.OnEndCreateReceiver Method (IAsyncResult)

 

Executes the end create receiver action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft