Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.EndReceiveBatch Method

Finishes an asynchronous operation to receive a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndReceiveBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a message batch.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
The message batch.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft