Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

QueueClient.EndGetMessageSessions Method

Ends an asynchronous operation to get the message sessions.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<MessageSession> EndGetMessageSessions(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to get the message sessions.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<MessageSession>
The message sessions.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft