EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

NetMessagingTransportSettings Class

 

Represents .NET messaging transport settings.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.NetMessagingTransportSettings

public sealed class NetMessagingTransportSettings

NameDescription
System_CAPS_pubmethodNetMessagingTransportSettings()

Initializes a new instance of the NetMessagingTransportSettings class.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyBatchFlushInterval

Gets or sets the batch flush interval.

System_CAPS_pubpropertyEnableRedirect

Gets a value that indicates whether the message redirect is enabled.

System_CAPS_pubpropertyLeaseTimeout

NameDescription
System_CAPS_pubmethodClone()

Makes a deep copy of this object.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static ( Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Vis: