Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory Methods

The MessagingFactory type exposes the following members.

  Name Description
Public method Abort Performs abort functionality on the messaging entity. (Inherited from ClientEntity.)
Public method AcceptMessageSession() Returns available sessions across all session-enabled subscriptions and queues in the service namespace.
Public method AcceptMessageSession(TimeSpan) Returns available sessions across all session-enabled subscriptions and queues in the service namespace.
Public method AcceptMessageSessionAsync() Asynchronously returns available sessions across all session-enabled subscriptions and queues in the service namespace.
Public method AcceptMessageSessionAsync(TimeSpan) Asynchronously returns available sessions across all session-enabled subscriptions and queues in the service namespace.
Public method BeginAcceptMessageSession(AsyncCallback, Object) Begin an asynchronous operation to accept a message session.
Public method BeginAcceptMessageSession(TimeSpan, AsyncCallback, Object) Begin an asynchronous operation to accept a message session.
Public method BeginClose Begins an asynchronous operation to close the message client entity. (Inherited from MessageClientEntity.)
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<String>, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<Uri>, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(String, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(Uri, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<String>, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<String>, TokenProvider, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<Uri>, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(IEnumerable<Uri>, TokenProvider, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(String, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(String, TokenProvider, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(Uri, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method Static member BeginCreate(Uri, TokenProvider, AsyncCallback, Object) Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method BeginCreateMessageReceiver(String, AsyncCallback, Object) Begins a create message receiver.
Public method BeginCreateMessageReceiver(String, ReceiveMode, AsyncCallback, Object) Begins a create message receiver.
Public method BeginCreateMessageSender(String, AsyncCallback, Object) Begins a create message sender.
Public method BeginCreateMessageSender(String, String, AsyncCallback, Object) Begins a create message sender.
Public method BeginPairNamespace Begins a namespace pairing.
Public method Close Sends a cleanup message to Service Bus to signal the completion of the usage of an entity. (Inherited from ClientEntity.)
Public method CloseAsync Sends a cleanup message asynchronously to Service Bus to signal the completion of the usage of an entity. (Inherited from ClientEntity.)
Public method Static member Create() Creates a new messaging factory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<String>) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<Uri>) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(String) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(Uri) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<String>, MessagingFactorySettings) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<String>, TokenProvider) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<Uri>, MessagingFactorySettings) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(IEnumerable<Uri>, TokenProvider) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(String, MessagingFactorySettings) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(String, TokenProvider) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(Uri, MessagingFactorySettings) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member Create(Uri, TokenProvider) Creates a new MessagingFactory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<String>) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<Uri>) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(String) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(Uri) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<String>, MessagingFactorySettings) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<String>, TokenProvider) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<Uri>, MessagingFactorySettings) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(IEnumerable<Uri>, TokenProvider) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(String, MessagingFactorySettings) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(String, TokenProvider) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(Uri, MessagingFactorySettings) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method Static member CreateAsync(Uri, TokenProvider) Asynchronously creates a new messaging factory object.
Public method CreateEventHubClient Creates a new EventHubClient object using the specified path.
Public method Static member CreateFromConnectionString Creates a new MessagingFactory object from a connection string.
Public method CreateMessageReceiver(String) Creates a message receiver.
Public method CreateMessageReceiver(String, ReceiveMode) Creates a message receiver.
Public method CreateMessageReceiverAsync(String) Asynchronously creates a message receiver.
Public method CreateMessageReceiverAsync(String, ReceiveMode) Asynchronously creates a message receiver.
Public method CreateMessageSender(String) Creates a message sender.
Public method CreateMessageSender(String, String) Creates a message sender.
Public method CreateMessageSenderAsync(String) Asynchronously creates a message sender.
Public method CreateMessageSenderAsync(String, String) Asynchronously creates a message sender.
Public method CreateQueueClient(String) Creates a new queue client.
Public method CreateQueueClient(String, ReceiveMode) Creates a new queue client.
Public method CreateSubscriptionClient(String, String) Creates a subscription client.
Public method CreateSubscriptionClient(String, String, ReceiveMode) Creates a new subscription client.
Public method CreateTopicClient Creates a new topic client.
Public method EndAcceptMessageSession Ends an asynchronous request to accept a MessagingFactory object.
Public method EndClose Finishes an asynchronous operation to close the message client entity. (Inherited from MessageClientEntity.)
Public method Static member EndCreate Ends an asynchronous request to create a MessagingFactory object.
Public method EndCreateMessageReceiver Ends a create message receiver.
Public method EndCreateMessageSender Ends a create message sender.
Public method EndPairNamespace Ends the namespace pairing.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Fault For internal use only. Do not inherit from this class. (Inherited from ClientEntity.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetSettings Retrieves a copy of the settings of the messaging factory.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method OnAbort Executes the abort action. (Overrides ClientEntity.OnAbort().)
Protected method OnAcceptMessageSession Executes the accept message session.
Protected method OnAcceptSessionReceiver Executes the accept session receiver action.
Protected method OnBeginAcceptMessageSession Executes the begin accept message session action.
Protected method OnBeginAcceptSessionReceiver Executes the begin accept session receiver action.
Protected method OnBeginClose Executes the begin close action. (Overrides ClientEntity.OnBeginClose(TimeSpan, AsyncCallback, Object).)
Protected method OnBeginCreateMessageReceiver Executes the begin create message receiver action.
Protected method OnBeginCreateMessageSender(String, TimeSpan, AsyncCallback, Object) Executes the begin create message sender action.
Protected method OnBeginCreateMessageSender(String, String, TimeSpan, AsyncCallback, Object) Executes the begin create message sender action.
Protected method OnBeginOpen (Inherited from ClientEntity.)
Protected method OnClose Executes the close action. (Overrides ClientEntity.OnClose(TimeSpan).)
Protected method OnClosed (Inherited from ClientEntity.)
Protected method OnCreateEventHubClient Executes the create event hub client action.
Protected method OnCreateMessageReceiver Executes the create message receiver action.
Protected method OnCreateMessageSender(String, TimeSpan) Executes the create message sender action.
Protected method OnCreateMessageSender(String, String, TimeSpan) Executes the create message sender action.
Protected method OnCreateQueueClient Executes the create queue client action.
Protected method OnCreateSubscriptionClient(String, ReceiveMode) Executes a create subscription client action.
Protected method OnCreateSubscriptionClient(String, String, ReceiveMode) Executes a create subscription client action.
Protected method OnCreateTopicClient Executes the create topic client action.
Protected method OnEndAcceptMessageSession Executes the end accept message session action.
Protected method OnEndAcceptSessionReceiver Executes the end accept session receiver action.
Protected method OnEndClose Executes the end close action. (Overrides ClientEntity.OnEndClose(IAsyncResult).)
Protected method OnEndCreateMessageReceiver Executes the end create message receiver action.
Protected method OnEndCreateMessageSender Executes the end create message sender action.
Protected method OnEndOpen (Inherited from ClientEntity.)
Protected method OnFaulted (Inherited from ClientEntity.)
Protected method OnOpen (Inherited from ClientEntity.)
Protected method OnOpened (Inherited from ClientEntity.)
Public method PairNamespaceAsync Asynchronously pairs a namespace.
Protected method ThrowIfClosed (Inherited from ClientEntity.)
Protected method ThrowIfDisposed (Inherited from ClientEntity.)
Protected method ThrowIfDisposedOrImmutable (Inherited from ClientEntity.)
Protected method ThrowIfDisposedOrNotOpen (Inherited from ClientEntity.)
Protected method ThrowIfFaulted (Inherited from ClientEntity.)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft