Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.OnEndCreateMessageSender Method

Executes the end create message sender action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageSender OnEndCreateMessageSender(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
The result.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageSender
The executed MessageSender action.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft