OnCreateTopicClient Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessagingFactory.OnCreateTopicClient Method (String)

 

Executes the create topic client action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TopicClient OnCreateTopicClient(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String

The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicClient

The newly created topic client.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft