Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
OnEndRenewMessageLocks Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnEndRenewMessageLocks Method (IAsyncResult)

 

Executes the EndRenew action for message locks.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IEnumerable<DateTime> OnEndRenewMessageLocks(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result of the operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<DateTime>

A IEnumerable<T> of lock messages.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft