Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
OnBeginPeek Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.OnBeginPeek Method (TrackingContext, Int64, Int32, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

 

Executes upon calling the BeginPeek operation.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginPeek(
	TrackingContext trackingContext,
	long fromSequenceNumber,
	int messageCount,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext

The context information associated by a transaction tracking this operation.

fromSequenceNumber
Type: System.Int64

The sequence number from where to begin the operation.

messageCount
Type: System.Int32

The number of message.

timeout
Type: System.TimeSpan

The time span the operation waits before it times out.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

The result of the operation.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft