Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
GetLockToken Method
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.GetLockToken Method (BrokeredMessage)

 

Gets the lock token bound to the message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected static Guid GetLockToken(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage

The BrokeredMessage from which to get the lock token.

Return Value

Type: System.Guid

The lock token of the message.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft