Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
Expand Minimize
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageReceiver.BeginCompleteBatch Method

Begins an asynchronous operation to complete a message batching.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginCompleteBatch(
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The lock tokens.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
A IAsyncResult that references the operation.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft