EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.ThrowIfDisposedOrImmutable Method

Throws an exception if the client is disposed or immutable.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposedOrImmutable()

Fællesskabsindhold

Vis: