EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.ThisLock Property

Gents an object used for locking the MessageClientEntity instance.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected Object ThisLock { get; }

Property Value

Type: System.Object
An object used for locking the MessageClientEntity instance.

Fællesskabsindhold

Vis: