MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnEndOpen Method

Executes upon calling the operation to end to open the message client entity.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndOpen(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to open the message client entity.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft