Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnClosed Method

Occurs when the message client entity is transitioned into a closing state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnClosed()

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft