Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnClose Method

Executes upon calling the Close operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnClose(
	TimeSpan timeout
)

Parameters

timeout
Type: System.TimeSpan
The time span interval the operation waits before it times out.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft