EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnClose Method

Executes upon calling the Close operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual void OnClose(
	TimeSpan timeout
)

Parameters

timeout
Type: System.TimeSpan
The time span interval the operation waits before it times out.

Fællesskabsindhold

Vis: