Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnBeginOpen Method

Executes upon calling the operation to begin to open the message client entity.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginOpen(
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

timeout
Type: System.TimeSpan
The time span interval the operation waits before it times out.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to begin to open the message client entity.

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2015 Microsoft