EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

MessageClientEntity.OnAbort Method

Executes upon calling the Abort operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnAbort()

Fællesskabsindhold

Vis: