IsReadOnly Property
Skjul indholdsfortegnelsen
Vis indholdsfortegnelsen
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

EntityDescription.IsReadOnly Property

 

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsReadOnly { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the entity description is read-only; otherwise, false.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft