Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessageProperty.CorrelationId Property

Gets or sets the identifier of the correlation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string CorrelationId { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The correlation identifier.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

If the message is in disposed state.

The CorrelationId is used for a faster way to apply filtering rules. For example, you could create a filter that would process all messages with a specific CorrelationId. The advantage of using the CorrelationId to SessionId is that CorrelationId is saved in a hash table, which speeds up the filtering process.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft