EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.Label Property

 

Gets or sets the application specific label.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Label { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The application specific label.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Return to top
Vis: