Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.ExpiresAtUtc Property

Gets the date and time in UTC at which the message is set to expire.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime ExpiresAtUtc { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The message expiration time in UTC.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

If the message has not been delivered by ServerBus.

After the expiration time the message will be dead lettered if dead lettering is turned on, otherwise the message will be discarded from the system.

See EnableDeadLetteringOnMessageExpiration and EnableDeadLetteringOnMessageExpiration to learn more about how to control dead lettering setting for Queues and Subscriptions respectively.

See TimeToLive to learn more about configuring message TTL.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft