Var denne side nyttig?
Din feedback på dette indhold er vigtigt. Giv os din mening.
Mere feedback?
1500 tegn tilbage
Eksportér (0) Udskriv
Udvid alt
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage.EnqueuedTimeUtc Property

Gets or sets the date and time of the sent time in UTC.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime EnqueuedTimeUtc { get; internal set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The enqueue time in UTC. This value represents the actual time of enqueuing the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Fællesskabsindhold

Tilføj
Vis:
© 2015 Microsoft