EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

BrokeredMessage Constructor

 

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBrokeredMessage()

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class.

System_CAPS_pubmethodBrokeredMessage(Object)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class from a given object by using DataContractSerializer with a binary XmlDictionaryWriter.

System_CAPS_pubmethodBrokeredMessage(Object, XmlObjectSerializer)

Constructor that creates a BrokeredMessage from a given object using the provided XmlObjectSerializer

System_CAPS_pubmethodBrokeredMessage(Stream)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class.

System_CAPS_pubmethodBrokeredMessage(Stream, Boolean)

Initializes a new instance of the BrokeredMessage class using the supplied stream as its body.

Return to top
Vis: